dòng vốn BĐS

Liên kết vùng thuận lợi thu hút dòng vốn BĐS

Đăng tải bởi Trúc Linh, Thứ Hai 15/10/2018

Theo nguồn tin thống kê của Savills thị trường BĐS 2018 sẽ tiếp tục chảy về khu vực kết nối vùng thuận lợi, vì khu vực này đang đứng trước vô số lợi thế đáng kể mà thị trường phân khu lõi không hề có. Có thể nói, liên kết vùng là giải pháp đầy triển vọng cho sự phát triển bền vững của thị trường BĐS trong thời gian tới.

dòng vốn BĐS

Liên kết vùng thuận lợi thu hút dòng vốn BĐS

Từ bản điều chỉnh liên kết vùng Tp.HCM đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành cuối năm ngoái, có thể nhận định rằng, 2018 sẽ là một năm sôi động của ngành BĐS, với tiền đề nguồn cung từ hàng loạt các dự án khởi động từ đầu năm 2017.

Về mặt nhận thức, quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo vùng là một bộ phận hữu cơ của tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia; đồng thời là phương thức để tạo ra các mũi nhọn, các “cực tăng trưởng” đối với các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Liên kết vùng không chỉ nhằm mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương trong tổng thể nền kinh tế, mà còn là biện pháp khắc phục cơ cấu kinh tế cục bộ, từ đó khai thác tối đa nguồn lực của xã hội. Quá trình xây dựng chiến lược liên kết vùng trong chiến lược phát triển quốc gia, tạo cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, đầu tư, quản trị và phát triển tất cả các ngành kinh tế… đòi hỏi một cơ chế điều phối, quản trị hợp lý.

Xem thêm: http://real24h.net/thi-truong-bat-dong-san

Không chỉ bao gồm các ngành nghề cơ bản, việc phát triển liên kết vùng cũng được khuyến khích theo hướng kinh tế tri thức và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm tạo giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy sự năng động của các địa bàn đột phá.

Theo dự đoán của giới phân tích, thị trường BĐS 2018 sẽ tiếp tục chảy về khu vực kết nối vùng, vì hiện nay, khu vực này đang đứng trước vô số lợi thế đáng kể mà thị trường phân khu lõi không hề có. Có thể nói, liên kết vùng là giải pháp đầy triển vọng cho sự phát triển bền vững của thị trường BĐS trong thời gian tới.

Ngoài việc tập trung các nguồn lực và các thành phần kinh tế để đầu tư, vấn đề thiết lập, triển khai cơ chế, chính sách để thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cũng là một hướng đi cần thiết. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, liên kết vùng cần dựa trên những quy luật và dòng chảy của thị trường, chứ không chỉ đơn thuần mang tính quản lý hay hành chính.

Bài viết ngẫu nhiên